آهک کلوخه ای تنی 5 الی 10 تن تحویل درب پروژه

مبلغ نقدی : 500,000 تومان
مبلغ چکی : 570,000 تومان