• انبارپوکه قروه طباطبایی

  انبارپوکه قروه طباطبایی

 • انبارگچ وپودرو...طباطبایی

  انبارگچ وپودرو...طباطبایی

 • انبارشش راه

  انبارشش راه

 • انبارسیمان طباطبایی

  انبارسیمان طباطبایی

 • \WImg\a60057b274d84bd58c1bffa1d2513cf4.jpg
 • \WImg\bc53061328a7483ab8799df3b7196e56.jpg
 • \WImg\7252de984c1143db8a11e554359813d4.jpg
 • \WImg\d35daa0f7c8348c38d921dcefa181713.png

مجوز ها

پروانه کسب از اتحادیه مصالح فروشان استان اصفهان
پروانه کسب سیار(کامیون های کمپرسی وبارکش های شهری)
عضواتحادیه کامیونداران کمپرسی وبارکش های شهری استان اصفهان
عضو تعاونی مصرف کنندگان سیمان اصفهان

فروش ویژه

محصولات جدید

دسته بندی

برخی سوالات متداول

برای مصالحی که درمتنشون تحویل درب پروژه است هیچ گونه کرایه ای شما نباید پرداخت کنید

شما اگر از قیمت وکیفیت مصالح ماراضی هستید ومی خواهید در مجموعه ی ما حساب باز کنید باتماس تلفنی یاحضور دردفترحساب رابازمیکنیدوازاول ماه تا پایان ماه مصالح خودراسفارش میدهدوپایان ماه فاکتور وصورت حساب شماارسال میگرددوشما بصورت نقدی پرداخت میکنید.(کلیه ی قیمت ها هم براساس سایت زده میشود)

خیر.کلیه ی تحویل مصالح این سایت درشهرستان اصفهان میباشد.وبرای ارسال مصالح به شهرستان های دیگر استان اصفهان واستان های دیگر کشور تماس حاصل فرمایید

کیفیت کلیه ی مصالح ما درجه یک (عرف )بازار میباشد.برای مشاهده ی کیفیت مصالح می توانید به انبار پخش مصالح ساختمانی طباطبایی سر بزنید واز نزدیک ملاحظه بفرمایید

برخی از محصولات پر فروش

جدیدترین مقالات

دانلود اپلیکیشن