خاک سرندی کیسه ای قیمت انبار بدون تحویل

5500 تومان

90000 تومان

مبلغ چکی : 11,000

لیست قیمت

در واقع به خاکی ، خاک سرندی گفته می شود که غربال شده باشد.بعد از سرند کردن خاک ، آزمایشی در مورد درست سرند شدن خاک انجام می گیردبه نحوی که پس از تکان های مکرر ، وزن خاک جمع شده در سرند را اندازه گیری می نمایند

افزودن به سبد خرید
تعداد: